Indikátory stavu hladiny plnej alebo prázdnej nádrže