Certifikáty a skúškyNaše výrobky sú certifikované podľa ISO 75 0905 a boli testované a prešli skúškami vo viacerých laboratóriach napr. TSUS - Bratislava, SR,  VUSAPL - Nitra, SR, ITC - Zlín, ČR

Všetky výrobky sú prepočítané statickými výpočtami a konštrukčne navrhnuté tak, aby boli odolné počas desiatok rokov, čo zaručuje dlhú životnosť  v kombinácií s použitím kvalitných materiálov výhradne od certifikovaných výrobcov. 

Ku každej nádrži či vodomernej šachte zákazník obdrží potrebné dokumenty pre kolaudáciu alebo schválenie vodovodnej prípojky.