Predĺženia a nadstavce revízneho vstupu nádrží a vodomerných šácht pri osadení hlbšie pod terén. Predĺženie, nadstavec.