Signalizácia pri dosiahnutí spodnej hladiny

Výrobca: GMS ALERT
Dodacia lehota: Na objednávku - 7 dní
Cena s DPH: 145,00 € 140,00 €

Popis

Signalizátor prázdnej nádrže určený pre všetkých, ktorý vyžadujú komfortné riešenia.

Obsah balenia:

 1. - signalizátor s napájacím zdrojom  
 2. - plavák

       *prepojovací kábel medzi signalizátorom a sondou nieje súčasťou! Je možné si ho objednať samostatne.

Hlavné výhody signalizátorov GM-S II:

 1. Spoľahlivosť a presnosť merania
 2. Vhodné pre všetky typy nádrží - staré aj nové, kovové, betónové, plastové, sklolaminátové, ľubovoľného tvaru
 3. Bezúdržbové zariadenie - nevyžadujú žiadnu údržbu, výmenu batérií, atď
 4. Akákoľvek vzdialenosť - nádrže od miesta inštalácie panelu
 5. Jednoduchá montáž
 6. Univerzálne využitie
 7. Prehľadný riadiaci panel— popis piktogramami
 8. Signalizácia zvuková aj svetelná
 9. Možnosť vypnutia zvukového alarmu
 10. Po výpadku prúdu automatický návrat do alarmového stavu
 11. Môže pracovať s rôznymi sondami, plavákmi, prepínačmi
 12. Môže byť napojený aj na iné zariadenia (napr. alarm domu)
 13. Záruka 3 roky na panel

Signalizátor sa montuje v interiéri budovy v ľubovoľnej miestnosti uvedenej užívateľom, v ktorom sa nachádza elektrická zásuvka s 230V. Zariadenie sa odporúča namontovať v miestnostiach, do ktorých niekto aspoň 1 x za deň vstúpi, napr. garáž, kotolňa, chodba. Signalizačný panel môže byť montovaný pomocou skrutiek a hmoždín (2 ks), alebo obojstrannej lepiacej pásky, ktorá sa nachádza na zadnom kryte panelu.

Signalizátor umiestnite na viditeľnom mieste, ku ktorému je jednoduchý prístup. Kábel spájajúci nádrž so signalizátorom musí byť vedený pod zemou.

Pre spojenie plaváka s panelom signalizátora vyvŕtajte otvor:

-v stene budovy
-priechodový  otvor v hornej časti revízneho vstupu /komíne/  - pod poklopom.

Tento spôsob inštalácie nenecháva žiadne stopy ani vyčnievajúce elementy nad povrchom.

Po pripojení kábla spájajúceho plavák so signalizátorom a vložení napájacieho zdroja do zásuvky 230V, je zariadenie pripravené na prevádzku a prechádza do pohotovostného režimu, čo signalizuje rozsvietenie zelenej diódy. Pri montáži sondy do nádrže odporúčame nechať rezervu aspoň 5 dní, tzn. plavák sa namontuje o niekoľko cm vyššie nad spodný okraj nádrže, aby ste boli včas informovaný pred úplným vyprázdnením nádrže. 

Popis funkcií:

1.) Zelené svetlo "OK."  
-informuje, že  zariadenie je v pohotovostnom režime a hladina v nádrži nedosiahla alarmový stav.
2.) Rozsvietenie červeného svetla a zapnutie zvukového signálu
-
informuje, že hladina v nádrži prekročila hladinu alarmového stavu (zhasne zelená kontrolka). Je to upozornenie, že voda v nádrži sa čoskoro minie, v lehote, ktorá bola definovaná pri montáži. Zapamätajte si, že počet dní rezervy je približnou hodnotou vypočítanou na základe priemernej dennej spotreby vody.
3.) Vypnutie zvukového signálu
Zvukový signál môže byť vypnutý/ zapnutý užívateľom pomocou tlačidla (č. 3.) Vypnutie zvukového signálu bude indikované zasvietením sa modrého svetla (č.  4 ). Pri plnej nádrži bude červená dióda naďalej signalizovať ALARMOVÝ stav. Opätovné spustenie zvukového signálu môžete dosiahnuť stlačením tlačidla "C", nespôsobí to zresetovanie signalizátora v prípade, ak je nádrž prázdna.
4.) zresetovanie zariadenia po naplnení
Po naplnení nádrže bude červené svetlo naďalej signalizovať alarmový stav. Aby sa signalizácia vrátila do pohotovostného režimu zresetujte zariadenie stlačením tlačidla "C" (č. 5).

Návrat späť do pohotovostného režimu bude signalizovaný zasvietením zelenej kontrolky.

Upozornenie: signalizátor sa nedá resetovať, ak bol alarmový stav dosiahnutý.

POZOR: Signalizátor nesmie byť použitý na monitorovanie žieravých látok.

Doprava po celej SR kuriérom 10€/ks.