Signalizácia pri dosiahnutí hornej hladiny

Výrobca: GMS ALERT
Dodacia lehota: Na objednávku - 7 dní
Cena s DPH: 136,00 € 119,00 €

Popis

Signalizátor naplnenia žumpy/nádrže určený pre všetkých, ktorý vyžadujú komfortné riešenia.

Obsah balenia:

 1. - signalizátor s napájacím zdrojom  
 2. - sonda

       *prepojovací kábel medzi signalizátorom a sondou nieje súčasťou! Je možné si ho objednať samostatne.

Hlavné výhody signalizátorov GM-S II:

 1. Spoľahlivosť a presnosť merania
 2. Vhodné pre všetky typy nádrží - staré aj nové, kovové, betónové, plastové, sklolaminátové, ľubovoľného tvaru
 3. Bezúdržbové zariadenie - nevyžadujú žiadnu údržbu, výmenu batérií, atď
 4. Akákoľvek vzdialenosť - nádrže od miesta inštalácie panelu
 5. Jednoduchá montáž
 6. Univerzálne využitie
 7. Prehľadný riadiaci panel - popis piktogramami
 8. Signalizácia zvuková aj svetelná
 9. Možnosť vypnutia zvukového alarmu
 10. Po výpadku prúdu automatický návrat do alarmového stavu
 11. Môže pracovať s rôznymi sondami, plavákmi, prepínačmi
 12. Môže byť napojený aj na iné zariadenia (napr. alarm domu)
 13. Záruka 3 roky na panel

Signalizátor sa montuje v interiéri budovy v ľubovoľnej miestnosti uvedenej užívateľom, v ktorom sa nachádza elektrická zásuvka s 230V. Zariadenie sa odporúča namontovať v miestnostiach, do ktorých niekto aspoň 1 x za deň vstúpi, napr. garáž, kotolňa, chodba. Signalizačný panel môže byť montovaný pomocou skrutiek a hmoždín (2 ks), alebo obojstrannej lepiacej pásky, ktorá sa nachádza na zadnom kryte panelu.

Signalizátor umiestnite na viditeľnom mieste, ku ktorému je jednoduchý prístup. Kábel spájajúci nádrž so signalizátorom musí byť vedený pod zemou.

Pre spojenie sondy s panelom signalizátora vyvŕtajte otvor:
-v stene budovy
-priechodový otvor v hornej časti revízneho vstupu /komíne/ - pod poklopom

Tento spôsob inštalácie nenecháva žiadne stopy ani vyčnievajúce elementy nad povrchom.

Po pripojení kábla spájajúceho sondu so signalizátorom a vložení napájacieho zdroja do zásuvky 230V, je zariadenie pripravené na prevádzku a prechádza do pohotovostného režimu, čo signalizuje rozsvietenie zelenej diódy. Pri montáži sondy do žumpy/nádrže odporúčame nechať rezervu aspoň 5 dní, tzn. sonda sa namontuje o niekoľko cm nižšie pod vrchný okraj nádrže, aby ste predišli preplneniu nádrže. 

Popis funkcií:

1.) Zelené svetlo "OK."  
-informuje, že zariadenie je v pohotovostnom režime a hladina v nádrži nedosiahla alarmový stav

2.) Rozsvietenie červeného svetla a zapnutie zvukového signálu
-
informuje, že hladina v nádrži prekročila hladinu alarmového stavu (zhasne zelená kontrolka). Je to upozornenie, že treba objednať vývoz obsahu nádrže v lehote, ktorá bola definovaná pri montáži (napr. 5 dní). Zapamätajte si, že počet dní rezervy je približnou hodnotou vypočítanou na základe priemernej dennej spotreby vody

3.) Vypnutie zvukového signálu
Zvukový signál môže byť vypnutý/zapnutý užívateľom pomocou tlačidla (č. 3.) Vypnutie zvukového signálu bude indikované zasvietením sa modrého svetla (č. 4 ). Pri plnej nádrži bude červená dióda naďalej signalizovať ALARMOVÝ stav. Opätovné spustenie zvukového signálu môžete dosiahnuť stlačením tlačidla "C", nespôsobí to zresetovanie signalizátora v prípade, ak je plná nádrž

4.) zresetovanie zariadenia po vyprázdnení
Po vyprázdnení nádrže (žumpy) bude červené svetlo naďalej signalizovať alarmový stav. Aby sa signalizácia vrátila do pohotovostnému režimu zresetujte zariadenie stlačením tlačidla "C" (č. 5).

Návrat späť do pohotovostného režimu bude signalizovaný zasvietením zelenej kontrolky.

Niekedy sa signalizátor nedá zresetovať určitý čas/niekoľko hodín/, čo je spôsobené pomalým odtekaním vody zo sondy.

Upozornenie: signalizátor sa nedá resetovať, ak bol alarmový stav dosiahnutý.

POZOR: Signalizátor nesmie byť použitý na monitorovanie žieravých látok.

Doprava po celej SR kuriérom 10€/ks.